Orient ITM


Elektronika

 • John Smith

  Elektronika

  
  Cərəyanın növləri
  Om qanunu
  multimeterlə işdətmək qaydası
  payalniknən (adi və fen) praktiki iş
  Sabit elektrik cərəyanı
  Dəyişən elektrik cərəyan
  Cərəyan şiddəti amper
  Volt
  datasheet anlayışı
  diod onun diaqnostikası və yenilənməsi
  Kondensator onun diaqnostikası və yenilənməsi
  Rezistor onun diaqnostikası və yenilənməsi
  Drossel onun diaqnostikası və yenilənməsi
  Cipset onun diaqnostikası və yenilənməsi 
  

   Korporativ müştərilərimiz