Orient ITM


Javascript&jQuery

 • John Smith

  JAVASCRIPT&JGUERY

  
   1.Həftə
   JS yə giriş
   İlk Javascript faylımız və Hello world
   Javascript kod məntiqi
   Dəyişkənlərlə işləmək
   Şərtli ifadələrlə işləmək
   Operatorlarla işləmək
   Konsola mesaj yollamaq
   Dovrlərle (loop) işləmək
   Funksiyalar
  
  2.Həftə
   Arraylar
   Rəqəmlərlə işləmək
   Stringlərlə işləmək
   Zaman funksiyaları
   Objectlərlə işləmək
  
  3.Həftə
   DOM umumi anlayış
   Node və elementlərlə işləmək
   DOM elementlərini oxuma
   DOM elementlərini deyişdirme
   DOM elementləri yaratmaq
  
  4.Həftə
   JS ilə event handling
   Onclick və onLoad eventləri
   OnBlur və On Focus eventləri
   Zamanlayıcılarla işləmək
   Javascriptdə en çox qarsımıza çıxan xətalar
   Firebud istifadəsi
   Debugging
  
  5.Həftə
   Form elementləri ilə işləmək
   Form elementlərinə limit qoymaq və istifadəçi əlaqəsi
   Form elemenlərini gizləmək və göstərmək
   CSS və JS
   JS ilə CSSe mudaxilə
  
  6.Həftə
   JS stillərini anlamaq
   Kodu minimallaştırma
   Code Cheker istifadəsi
   Javascript kitabxanaları
   Jquery umumi nəzəriyyə
  
  7.Həftə
   Javascript və HTML5
   Modernizr
   Strict mode istfiadəsi
   Ajaxla işləmək
   Objectlər və prototiplərlə işləmək
  
  8.Həftə
   Öyrenilənlərin misallar üzerinde tetbigi və yekun faylları hazırlamaq
  

   Korporativ müştərilərimiz