Orient ITM


MySql

 • John Smith

  MySQL

  
  1.Həftə
  
  Fundamental MySQL
   MySQL umumi məlumat
   Verilənlər bazası yaradmaq
   Verilənlər bazasında table yaradmaq
   MySQLdə CRUD
   Əlaqələndirilmiş verilənlər baza tabelləri
   Əlaqələndirilmiş verilənlər baza tabellərini doldurmaq
  
  2.Həftə
  
  PHP və MySQL
   PHP də verilənlər bazası API sı
   PHP ilə verilənlər bazası ilə əlaqə yaradmaq
   MySQL dən məlumat götürmək
   Bazadan götürülən məlumatlarla işləmək
   PHP ilə rekordlar yaradmaq
   PHP ilə rekordları silmə ya da yeniləmə
   SQL inyeksiya
  
  3.Həftə
  
  Content Management System (CMS) yaradmaq
   Tətbiqin hazırlanması
   CMS verilənlər bazasını yaradmaq
   CMS sahəsinin qurulmasi
   Master page və stilini yaradmaq
   Səhifə bölmələrinin istifədəyə hazır halına gətirmək
   Yaradılan tətbiqlə verilənlər bazası arasında əlaqə yaradmaq.
  
  4.Həftə
  
  Kontent seçmək üçün səhifə naviqasiya sistemindən istifadə etmək
   Navigasiya bölməsinə səhifələr əlavə etmək
   Naviqasiya bölməsindən səhifə seçmək
   Mövcud səhifəni müəyyənləşdirmək
   Yaradılan naviqasiyanı funksiya halına gətirmək
  
  5.Həftə
  
  CRUD tətbiqi
   Verilənlər bazasında məlumat axtarmaq
   Səhifə seçmənin refaktorizasiyası
   Yeni məlumat formu yaradmaq
   Form dəyərləri üzərində işləmək və məlumat əlavə etmək
   Session içərində müəyyən məlumatın üstündən keçmək
   Form məlumatlarının təsqidlənməsi
   Tənzimləmə formu yaradma
   Tək səhifəli göndərmə metodu
   Məlumat silmək
   Təmizləmə
  
  6.Həftə
  
  Publik sahə yaradmaq
   Umumi görünüş
   Asılı kodlarda kontekstdən istifədə
   Fundamental məlumat xarakteri əlavə etmək
   Umumı istifadə sahəsi
   Səhifənin gizliliyini qorumaq
  7.Həftə
  Səhifələrdə girişləri idarə etmək
   İstifadəçi girişlərini idarə altına almaq
   CRUD admin
   Parolları şifrələmək
   Şifrələnmiş parolları CMS ə əlavə etmək
   Yeni PHP şifrə funksiyaları
   İstifadəçi giriş sistemi yaradmaq
   Autorizasiya yoxlanılması
   Çıxış səhifəsi yaradmaq
  
  

   Korporativ müştərilərimiz