Orient ITM


Objective-C

  • John Smith

    Objective-C- yuxarı səviyyəli, Obyekt yönümlü proqramlaşdırma dili olub, C dilinin üzərinə Smaltalk stilli xəbərləşmə (mesajlaşma) əlavə edilib. Apple şirkəti tərəfindən OS X və iOSəməliyyat sistemlərində və uyğun olaraq API lərində, Cocoa və Cocoa Touchda istifadə edilən əsas proqramlaşdırma dilidir. Son stabil versiyası 2.0, 26 oktyabr 2007-ci ildə istifadəyə buraxılmışdır.Korporativ müştərilərimiz