Orient ITM


PHP

 • John Smith

  PHP

  
  1.Həftə
  
   PHP nədir?
   PHPnin tarixi
   Niyə PHP?
  Windows Əməlyat sistemində PHP yüklənməsi
   Ümumi məlumat
   WampServer qurulması
   Root folder və yerləşdirmə
   PHP konfiqurasiya
   MySQL konfiqurasiya
   Editor konfiqurasiyası
  İlk addımlar
   PHP kodlarının digər kodların içinə inteqrasiyası
   Dinamik text əldə etmək
   Kodlara şərh əlavə etmək
  
  2.Həftə
  
  Məlumat növləri
   Variable
   String
   String funksiyaları
   Integer ədəd növü
   Float ədəd növü
   Arrays
   Əlaqələndiriləbilən arraylar
   Array funksiyaları
   Boolean
   Null və empty
   Məlumat növləri çevirmə
   Constants / Sabitlər
  
  3.Həftə
  
  İdarə strukturları: Məntiqi ifadələr
   If funksiyası
   Else və elseif funksiyası
   Məntiqi operatorlar
   Operatorları dəyişdirmək
  İdarə strukturları: Dövrlər
   While
   For
   Foreach
   Continue
   Break
   Array göstəriciləri
  
  4.Həftə
  
  İstifadəçi tərəfindən təyin olunmuş funksiyalar
   Funksiya təyin etmək
   Funksiya arqumentləri
   Funksiya nəticəsində dəyər əldə etmə
   Birdən çox dəyər əldə etmə
   Scopə və global dəyişənlər
   Sabit argument dəyərləri təyin etmək
  Debugging prosesi
   Ortaq problemlər
   Xəbərdarlıqlar və xətalar
   Debugging prosesi və probləmləri həlletmək
  
  5.Həftə
  
  PHP ilə veb səhifəsi yaradmaq
   Linklər və URLlər
   GET dəyərlərinin istifadəsi
   Get dəyərlərini kodlaşdırmaq
   HTML üçün kodlaşdırmaq
   Include və require metodları
   Başlıqların formasını dəyişdirmək
   Səhifə yönləndirmək
   Çıxarış tamponlamaq
  
  6.Həftə
  
  Formlar və form məlumatları ilə işləmək
   Form yaradmaq
   Form altobyektlərini aşkarlamaq
   Tək səhifə form modeli
   Form məlumatlarının təsdəqlənmə prosesi
   Təsdiqlənmə prosesində yaranan xətaları aşkarlamaq
   Form xətalarının göstərilməsi
   Xususi təqdiqləmə funksiyaları
   Təsdiqləmə prosesi ilə tək səhifəli form
  Cookielər və Sessionlarla işləmək
   Cookielərlə işləmək
   Cookie dəyərlərinin tənzimlənməsi
   Cookie dəyərlərinin oxunması
   Tənzimlənmiş cookie dəyərlərini pozmaq
   Sessionlarla işləmək
  
   
  

   Korporativ müştərilərimiz