Orient ITM


Texniki Xidmət və Diaqnoztika

 • John Smith

  Texniki Xidmət və Diaqnostika

  
  Texniki Xidmət Kursu
  Əsas anlayışlar
  Proqram təminatı
  Qurğu təminatı
  Kompüterin çalışma prinsipi	-	
  Sistem qurğuları
  Sistem korpusu və qida mənbəyi
  Ana plata
  Çipsetlər, slotlar, konnektorlar və portlar
  Prosessor
  Video kart
  Səs Kartı
  LAN (şəbəkə) kartı
  Daxili Dial-Up modemi
  BIOS və CMOS
  Yaddaş qurğuları
  Daimi yaddaş qurğusu – ROM
  Əməli yaddaş qurğusu – RAM
  Sabit yaddaş qurğusu – HDD
  Kənar yaddaş qurğuları – External HDD, CD/DVD, Flash Card və s.
  Giriş qurğuları
  Klaviatur
  Maus
  Mikrofon
  Skaner
  Optik oxuyucular
  Touchscreen monitorlar
  Çıxış qurğuları
  Monitor
  Səs dinamikləri
  Printerlər və plotterlər
  Komüterin yığılması – qurğuların qoşulması
  Korpusun yığıma hazırlanması
  Qida mənbəyinin qoşulması
  Ana platanın yerləşdirilməsi
  Yaddaş qurğularının qoşulması
  Prosessor və cooler’in yerləşdirilməsi
  Kabel və konnektorların ana plataya bağlanması
  Periferiya qurğularının qoşulması
  Əməliyyat sisteminin yüklənməsi - 1
  Əməliyyat sistemləri haqqında qısa məlumat
  Disklərin bölünməsi və formatlama əməliyyatı
  Driver və utilitlərin yazılması
  Əməliyyat sisteminin yüklənməsi 
  Disk Image anlayışı və tətbiqi
  Əməliyyat sisteminin sazlanması
  Tətbiqi proqramların instalyasiyası
  Antivirus proqramının yazılması
  ++++
  ELEKTRONİKANIN ƏSASDARI
  PAYALNİKNƏN İSDƏMƏK QAYDALARI
  FEN PAYALNIKNIN İSDƏMƏK QAYDALARI
  POST KARTLARLA DİAQNOSTİKA
  ELEMENTLƏRİ İS PRİNCİPİ VƏ DİAQNOSTİKA QAYDALARI
  NOTBUKLARIN SÖKÜLÜB YIĞILMASI
  (DƏRSDƏR TAM PRAKTİKİ KECİR)
  
   
  

   Korporativ müştərilərimiz